Kvinnelige ledere skaper resultater

Denne uken kåres «Årets Kvinnelige Teknologi Gründer» i New York, «Årets Gründer» og «Årets Investors i Oslo. X2 Labs selskaper har nominert kvinnelige ledere i alle tre kategorier. Vicky Green Samuelsen (EIR of Norway), Karoline Sjødal Olsen (Blue Lice) og Elisabeth Øvstebø (X2 Labs, Link VC) har på kort tid etablert som som tydelige kvinnelige ledere som raskt skaper resultater.

Stavanger/Bergen 07.03.2018

Bilde: Vicky Green Samulsen (EIR of Norway), Elisabeth Øvstebø (X2 Labs, Link VC), Gry Løkke (Blue Lice). Karoline Sjødal Olsen var på reise da bildet ble tatt.

Bilde: Vicky Green Samulsen (EIR of Norway), Elisabeth Øvstebø (X2 Labs, Link VC), Gry Løkke (Blue Lice). Karoline Sjødal Olsen var på reise da bildet ble tatt.

Kvinnelige ledere, styrket mangfold

Siden oppstart av X2 Labs i 2016, har mangfold vært et sentralt tema. Nærmere 50 team har deltatt i programmet, med deltakere fra nesten 20 land, inkludert India, Kina, Polen, Australia, Skottland, USA, Brasil og Norge.

Etter 18 måneder, er det ingen tvil om at kvinnelige ledere hevder seg i konkurransen og er særdeles kompetente i utvikling av raske oppstarts bedrifter med et globalt markedspotensiale. «Faktisk, vi ser at de beste lederne alle er kvinner», sier styreleder i X2 Labs, Christian Rangen. «Vi er fantastisk stolt av å se denne oppmerksomheten, både i Oslo og New York, og heier frem enda flere kvinnelige gründere, ledere og investorer», sier Rangen.

 

Fra Lakselus til Manhattan

Karoline Sjødal Ølsen er nominert som «Årets kvinnelige teknologigründer»

Karoline Sjødal Ølsen er nominert som «Årets kvinnelige teknologigründer»

 

Norsk sjømat er en av Norges viktigste vekstnæringer. Men utfordringer rundt lakselus hindrer videre vekst i næringen. Blue Lice har utviklet en unik løsning, som kan bidra til en betydelig verdiutvikling i bransjen. På under ett år har selskapet, under ledelse av 25-år gamle Karoline Sjødal Olsen, utviklet og patentert en revolusjonerende løsning for å løse luseproblem på en helt ny måte. Løsningen har vakt oppsikt i næringen og løftet Blue Lice og Karoline helt til toppnivå innen teknologiutvikling i bransjen på under ett år. Karoline Sjødal Olsen er nominert som «Årets kvinnelige teknologigründer», i New York, 7.mars.

 

Norsk sjømat til Kina

Vicky Green Samuelsen er nominert som «Årets Gründer».

Vicky Green Samuelsen er nominert som «Årets Gründer».

«Kinesiske forbrukere er «glupske» etter fisk og etterspørselen vil fortsette å vokse», sier Alibabas globale vekstdirektør, Michael Evans, på verdens største sjømatskonferanse. Han trekker særlig frem premium kvalitet, sterke merkevarer, levert gjennom digitale plattformer som Alibaba og Tmall.

Det er nettopp disse trendene og dette markedet, Vicky Green Samulsen i EIR of Norway ønsker å møte. Hun leder et internasjonalt selskap som utvikler nye sjømatsarter, særlig rettet mot det asiatiske og det kinesiske markedet. Med et team fra Iran, Peru, Brasil, Kina og Norge, samt partnere tett på markedet i Sør-Øst Asia og Kina, er selskapet et direkte eksempel på «born global», innen norsk sjømat.

Vicky har selv bakgrunn fra norsk og olje- og gassbransje, hvor hun har jobbet i både Aker Solutions, Subsea 7 og BHP Billiton. I dag står hun i spissen for siste finansieringsrunde, hvor selskapet henter inn 1MNOK for neste vekstfase.

Vicky Green Samuelsen er nominert som «Årets Gründer» She Conference, i Oslo 8. mars.

 

Styrker kvinnelige investorer mot tidligfase selskap

Elisabeth Øvstebø er nominert som «årets investor»

Elisabeth Øvstebø er nominert som «årets investor»

«Det er godt kjent at det finnes få tidlig-fase kvinnelige investorer, både i Norge og globalt», sier Elisabeth Øvstebø. Øvstebø er en av gründerne, og investorene bak X2 Labs, hun er en aktiv tidligfase investor og mentor for en rekke unge vekstselskap. «Vi må bidra med økt oppmerksomhet, sterkere nettverk og håper jo å se vesentlig høyere antall kvinnelige investorer er i tiden som kommer», sier hun.

Øvstebø jobber i dag med etablering av Link Venture Capital, et nytt investeringsselskap rettet mot nordiske, tidlig-fase investeringer. Fondet henter penger hos norske og internasjonale investorer og åpner for første investeringer i 2. kvartal 2018. «Vi håper Link kan bidra til å løfte frem enda flere kvinnelige gründere og med-investorer», avslutter hun.

Elisabeth Øvstebø er nominert som «årets investor» på She Conference, i Oslo 8. mars.

X2 Labs