Climate-KIC besøker X2 Labs

X2 Labs mottok i dag en delegasjon fra Climate-KIC er EUs klima-innovasjons initiativ. Climate-KIC Nordic er EUs fremste entreprenørskapssatsning i det grønne skiftet og jobber for en sterkere tilstedeværelse i Norden. Climate Kic og X2 Labs har begge ambisjoner om å øke den nasjonale tilstedeværelse innen globale vekstområder, og er aktive i sitt arbeid med å få startups som har gode løsninger opp på bena og ut i verden. 

Christian Rangen, styreleder i X2 Labs sier: “Climate Kic Nordic er et ambisiøst entreprenørprogram i EU regi og vi er stolte av å sette Stavanger-regionen på dette kartet.”

“Dette er et spennende program som har potensiale til å generere nye bedrifter som løser konkrete problem. Vi håper noen av oppstartsbedriftene har grønne løsninger som gjør de aktuelle for å søke Climate-KIC Accelerator i neste omgang.” sier Lars Gjølme, Entreprenørskapskoordinator for Climate-KIC i Norge.

Om Climate-KIC

Klima-KIC er et kunnskaps-og innovasjonsfellesskap med fokus på å utvikle løsninger for å takle klimaendringene. Det er et stort EU-finansiert nettverk av bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som jobber sammen for å støtte og aktivere kunnskapsbasert entreprenørskap og innovasjon som igjen kan redusere klimapåvirkningen og skape en mer bærekraftig verden.

OM X2 Labs

X2 Labs utvikler startup team som løser reelle markedsutfordringer og blir medeiere i selskaper med globale vekstambisjoner. X2 Labs 4-ukers hyper-akseleratorprogram adresserer en rekke tema fra industrier i vekst, inkludert smarte byer, digital turisme, mat, fin. tech, digital helse og mange flere. 

Kontaktdetaljer:

Christian Rangen, christian@x2labs.io, +47 924 15 949 

 

X2 Labs