X2 Labs lanserer det første Smart City akseleratorprogrammet i Norge

Det første Smart City akseleratorprogrammet vil fokusere på aktuelle problemer de lokale kommunene opplever. Ved å akselerere prosessen i tidligfase entreprenørskap, vil løsninger bli tilgjengelig for markedet mye tidligere enn tradisjonelt oppnåelig. Smart City er gjerne ansett som en vag beskrivelse, og X2 Labs’ CEO, Sean Paul Shanor sier: “Vi tenker på Smart City som en oppgradering av samfunnet. Det trengs en bedre måte å samle og tolke data om samfunnet og en mer effektiv måte å kommunisere med innbyggerne på. Vi vil koble startups sammen med etablerte bedrifter for å muliggjøre raske løsninger av identifiserte problemer.”

I løpet av denne 4-ukers prosessen vil teamene jobbe med kunder, bedrifter, partnere og kommuner under veiledning av X2 Labs dyktige mentorer. For å oppnå suksess skal det leveres en god løsning i løpet av denne korte tidsrammen. Teamene som klarer dette vil bli medeiere i sitt eget nyetablerte selskap og vil kunne holde en sentral posisjon der.

For mer informasjon om akseleratorprogrammet, ta kontakt med Sean Paul Shanor, CEO X2 Labs, hello@x2labs.io

OPPDATERING: Mer enn 200 personer har vist interesse for vårt første program, Smart City. Styreleder Christian Rangen uttaler følgende: “Dette er mer enn vi hadde forventet. Smart City programmet får mye oppmerksomhet og vi er veldig fornøyde med mangfoldet i søknadene vi mottar. Kommunene ser et behov for innhenting av nye typer data som vil kunne styrke deres beslutningsgrunnlag i fremtiden. Vi trenger også nye, smarte løsninger for å bedre kommunikasjonsflyten mellom kommune og innbyggere i fremtiden.”

X2 Labs