Lansering av X2 Labs – A Startup Factory

Stavanger, 6 Oktober 2016: I dag har vi lansert X2 Labs – a startup factory med målsetning om å starte over 50 nye selskaper i løpet av det neste året. X2 Labs er et akseleratorprogram hvor hvem som helst kan bli med, arbeide intensivt i team i 4 uker, og løse et aktuelt problem innen et gitt tema.

Styreformann i X2 Labs, Christian Rangen, sier: “Vi ser et behov for små aktører som kan fatte raske beslutninger for å løse eksisterende problemer. De vil bidra i utviklingen av morgendagens løsninger gjennom nært samarbeid med deres marketsgruppe. X2 Labs fjerner mange av hindrene bedrifter møter i tidligfase og legger til rette for utvikling av gode konsepter ved å la deltagerne pitche til investorer underveis i programmet.”

Bak X2 Labs står en rekke serie-gründere, ledere og bedrifter som samlet ønsker å utvikle nye vekstbedrifter og nye vekstområder - for store og små bedrifter - på Sør-Vest landet. X2 Labs vil kjøre 10 pilotprogrammer det neste året med tema som Smart City, digital turisme, sjørommet, mat og mye mer.

Over 500 deltakere skal være med på å etablere en rekke nye startups som raskt kan dekke behov for deres markedsgruppe.

For mer informasjon om akseleratorprogrammet, kontakt : Sean Paul Shanor, CEO X2 Labs, hello@x2labs.io

X2 Labs