Time kommune kontakter X2 Labs Smart City initiativ

X2 Labs starter sitt første akseleratorprogram 21. November, og Time Kommune er en av kommunene som blir med som samarbeidspartner. Kommunen tok kontakt med spørsmålet: «Hvordan kan vi hjelpe?», og i løpet av kort tid var var samarbeidsavtalen signert.

Time kommune har igjennom sitt eget Smart City initiativ identifisert flere fremtidige utfordringer som vil bli en del av Smart City programmet. Med fokus på aktuelle problemstillinger vil flere kommuner være aktive bidragsytere, og vil utfordre teamene som skal bygge opp en nyskapende bedrift på kun 4 uker. De er med på å lede vei i et område under sterk utvikling, og samspillet mellom startups og det etablerte miljøet åpner for raskere utvikling av nye løsninger.

Sean Paul Shanor, daglig leder X2 Labs, uttaler: «Vi ble veldig glade for at Time Kommune ser på vårt akseleratorprogram som en katalysator til å løse viktige lokale utfordringer – og at de ønsker å ta ledelsen ved å sende oss lokale problemstillinger. Dette gir teamene våre en unik mulighet til å løse de utfordringer som står øverst på listen til en kommune i vekst.»

Time kommune legger til rette for å raskere utvikle nye smarte løsninger til sine innbyggere. «Det at kommunen leiter etter smarte løysingar saman med næringsaktørar er eit viktig grep for å leggja til rette for nye produkt og arbeidsplassar. Me skal byggja ein smart kommune og ein smart Bryne by for framtida, og det må me gjera saman med mange andre. Kommunen si deltaking i X2 Labs Smart City akselerator er ei tilnærming til dette. » sier Reidar Hebnes, næringssjef i Time kommune

X2 Labs