Christoffer O. Hernæs blir styremedlem i X2 Labs

X2 Labs vil i løpet av det kommende året involvere sentrale aktører i den norske digitaliseringsdebatten i sitt akseleratorprogram. Digitalisering blir ofte referert til som den fjerde industrielle revolusjonen, og norske politikere har blitt beskyldt for å “sove i timen” ettersom de ikke har satt temaet høyere på sin agenda.

Hernæs har lang fartstid innen innovasjon og digitalisering, og sier: “X2 Labs tilnærming til både etablerte selskaper og startups, og spesielt samhandlingen mellom de to, skiller dem fra andre akseleratorer. Et samarbeid mellom etablerte selskaper og startups vil kunne generere store synergieffekter for begge parter. X2 Labs legger opp til et ambisiøst løp, hvor deltakerne skal gå fra problem til produkt på kun 4 uker. Dette er en kort tidsramme, men det er imidlertid ofte under tidspress ekte kreative løsninger skapes og man på mirakuløst vis klarer å levere verdi. De større etablerte firmaene opplever gjerne en mindre “sense of urgency”, noe som er essensielt i det digitale markedet og i startups. Dersom vi klarer å fostre selskaper som har dette i ryggmargen, og som velger å fortsette med visjon om at vi hele tiden må forte oss litt kan det skapes store verdier i samarbeid med allerede etablerte selskap.” X2 Labs ble etablert høsten 2016 med mål om å være med på å etablere over 50 nye startups i løpet av et

år. Det hele starter med 10 pilotprosjekt basert på forskjellige tema som Smart City, digital turisme, sjørommet og globale utfordringer. Deltakerne blir satt sammen i team og vil gjennom X2 Labs rammeverk bli guidet til rask utvikling av gode løsninger på dagsaktuelle problemer. Klarer de dette vil de bli medeiere av sine egne startups på kun 4 uker.

For mer informasjon, kontakt Sean Paul Shanor, CEO X2 Labs, hello@x2labs.io

X2 Labs