Oppstartsselskapet Blue Lice henter 2 mill. - angriper et 15 mrd. markedsproblem

Angriper et markedsproblem på 15 Milliarder

Blue Lice ble stiftet under X2 Labs program for oppstarts-bedrifter Morgendagens Havbruk i Stavanger tidligere i år. Akseleratorprogrammet tok for seg de største utfordringene innen fremtidens oppdrettsnæring og da i særdeleshet utfordringer knyttet til fiskehelse.

Dagens Næringsliv anslo nylig lakselus til å koste oppdrettsnæringen 15 mrd. – Dette bare i Norge,  hvert år. For å oppnå regjerings ambisjon om å tredoble verdien av norsk oppdrettsnæring mot 2050, må vekstnæringen, gjennom innovasjon og nytenkning få bukt med luseutfordringene.

«Luseproblematikken for norsk oppdrettsnæring er både en kostnadsdriver, en strategisk utfordring og et betydelig problem for fiskehelse. Luseproblematikken må løses for å få til en videre vekst i norsk oppdrettsbransje. Blue Lice jobber for å være en del av denne løsningen» sier Karoline Sjødal Olsen, Gründer og daglig leder i oppstartsselskapet. 

Unik løsning for å fange lakselus

Blue Lice har utviklet en unik løsning for å fange lusen før den når fisken og har fått oppmerksomhet hos bransjeeksperter, forskere og pilot-kunder for sin originale løsning. Flere har uttrykt et ønske om støtte det unge teamet som nå har testet og patentert løsningen. «I tett dialog med bransjeeksperter, Blue Planet, Seafood Innovation Cluster og i åpen dialog med mulige kunder har vi forsøkt å løse utfordringene på en ny måte. – Vi tror på potensialet i vår løsning » sier Lars Kristian Opstad, Gründer og Operasjonssjef i Blue Lice. 

Henter vekstkapital

Blue Lice sin tilnærming til lakselusproblemet har også fanget interessen til investorer. Flere investorgrupperinger har gjennom sommeren vært i dialog med selskapet og drøftet vekststrategi og kapitalstruktur. I siste runde falt valget på lokalt Investornettverk i Rogaland – som fyller hele første runde på 2,0 mill.

Internasjonalt «innovation showcase» i London

Blue Lice har allerede vakt oppmerksomhet internasjonalt og ble nylig plukket som internasjonalt «Innovation Showcase», på Aquaculture Innovation Europe konferansen i slutten av september.

Oppstartselskapet ble vurdert av en internasjonal jury med representanter fra USA, England, Norge, Canada og Brasil. Blue Lice ble valgt ut på bakgrunn av innovasjonskraft og er et av 12 tidligfase selskap som får lov til å presentere.

“Invitasjonen til London og det internasjonale miljøet er et bevis på norsk innovasjonskraft i møte med globale utfordringer. Vi ser frem til å bygge nye vekstbedrifter som styrker norsk oppdrettsbransje i et globalt marked» sier styrets leder, Kjell Erik Drevdal.

Om X2 Labs  

X2 Labs utvikler gjennom sitt 4 ukers akseleratorprogram oppstarts-team som løser reelle markedsutfordringer og danner selskaper med globale vekstambisjoner. Temaene for oppstartsprogrammene er fremtidens vekstindustrier som Smarte byer, morgendagens havbruk, digital turisme, havrommet, digital helse m.fl.  Til nå er 3 av 10 programmer gjennomført. X2 Labs har hatt 900 søkere, 133 deltakere og resultatet til nå er 15 oppstartsselskaper. Blue Lice er et av disse.

Neste program, Havrommet: innovasjon på tvers av de maritime næringer, starter 16. oktober.
 

Mer informasjon:

www.bluelice.no / www.x2labs.io

Kontaktinformasjon:

Karoline Sjødal Olsen
Gründer & Daglig Leder i Blue Lice
Tlf.: 922 53 542
E-post: Karoline@bluelice.no

Kjell Erik Drevdal
Styrets Leder og Investor
Tlf.: 916 43 552
E-Post: kjell.erik@x2innovationcenter.com

X2 Labs