Jonas Gahr Støre besøker X2 Labs

En spennende og viktig satsning

Ap leder, Jonas Gahr Støre, sier “X2 Labs hjelper og gir arbeidsledige muligheter til å starte nye og spennende bedrifter”. Det er flere med lang erfaring innen komplekse operasjoner og med sterk teknisk bakgrunn som ikke blir utfordret på sammen måte som de en gang var. Flere av disse ønsker å være med på å skape noe nytt gjennom X2 Labs. Gjennom intensive 4-ukers program kan deltakerne utvikle nye bedrifter rundt morgendagens vekstnæringer.

 

Etablerte bedrifter – i tett samspill med nye bedrifter

X2 Labs har vokst ut av miljøet i X2 Innovation Center. Her arbeides det for økt entreprenørskap og raskere vekst i etablerte bedrifter. «Rogaland Fylkeskommune har vært en strategisk og unik samarbeidspartner», sier Christian Rangen i X2 , «med Fylkeskommunen på laget kan vi utvikle nye, kjappere og langt bedre vekstprogram for etablerte bedrifter. Dette blir viktig fremover!». 

«Men det først når vi så verdien av tett, tett samspill mellom store og små bedrifter at vi fikk skikkelig fart på utviklingen», sier Rangen.

Ifølge Støre vil entreprenørskapssatsninger – for store og små bedrifter - være veldig viktig fremover, spesielt i omstillingsprosessen som kreves i Rogaland. Næringspolitikken må legge til rette for å få folk ut i jobb og bistå gründere i den sårbare første fasen. Støre og Chesak syntes det var veldig spennende å høre om hvilke problemstillinger teamene våre jobbet med, og fikk møte både team fra Digital turisme og Smart City.

 

Møtte MultiD

Et av disse teamene de fikk møte var MultiD, som jobber med å utvikle en intuitiv, web-basert bemanningsplanlegger som vil automatisere og digitalisere vaktplanlegging. Selskapet bygges nå av fem deltakere som er i ferd med å starte sitt første selskap sammen. Teamet, ledet av Alexander Olafsrud, satte stor pris på å dele sine erfaringer med Arbeiderpartiets ledere. 

 

 

Åpner Ocean Space

Gahr Støre har vært en vokal forkjemper for Norges rolle innen ocean space og var begeistret når han ble presentert for høstens program i X2 Labs, hvor både Food og Ocean Space står på agendaen. AP-lederen har tidligere ønsket seg fortgang i Norges arbeid med Ocean Space Center, noe han til de grader opplevde når han besøkte X2 Labs i Stavanger.

Vi søker nå partnere til Ocean Space, ett 4-ukers innovasjonsprogram om fremtidens muligheter i havrommet. Vi samler etablerte bedrifter, offentlige myndigheter, gründere og mentorer for å bygge nye løsninger og nye bedrifter rundt havrommets enorme muligheter. Kontakt oss for mer informasjon.

X2 Labs