Blue Planet samarbeider med X2 Labs

I februar skal Blue Planet og X2 Labs bidra til å skape nye bedrifter med utgangspunkt i sjømatnæringens muligheter. Da jobber næringsliv og privatpersoner sammen for å løse aktuelle problemer.


Havbruksnæringen har et stort vekstpotensiale og flere aktører fra andre bransjer ser nå på hvordan de kan overføre sin kompetanse til havbruket. "Mye utvikling krever tid og forskning, mens andre løsninger kan utvikles raskt – om vi skaper de rette arenaene.", sier Morten Holthe, prosjektleder i X2 Labs havbruksprogram. På 4 uker får deltakere i programmet mulighet til å utvikle løsninger som blir til nye selskaper og arbeidsplasser hvis de klarer å vise verdi overfor investorene.

Blue Planet har høy kompetanse innen havbruk og bringer en uvurderlig tyngde inn i "Morgendagens havbruk" program. "Vi er spente på hvilke utfordringer som vil bli presentert for deltakerne, og gleder oss til å se hvordan de utvikler seg til løsninger i løpet av 4 uker" sier Linn Skundberg Jensen, programdirektør i X2 Labs.

Om Blue Planet
Blue Planet fokuserer på en bærekraftig utvikling, innovasjon, nettverksbygging og klyngeutvikling i sjømatnæringen. Selskapets ansatte har et stort nettverk og kompetanse om fiskeri, havbruk, bærekraft, næring, forskning og forvalting. Les mer på http://www.blueplanet.no/

Om X2 Labs
X2 Labs ble stiftet oktober 2016 med formål om å skape 50+ nye bedrifter på ett år. Dette skjer gjennom 10 akseleratorprogram på 4 uker hver. Programmene organiseres rundt morgendagens vekstnæringer for norsk næringsliv og skal skape nye vekstbedrifter innenfor tematiske satsningsområdet. Dette inkluderer Smart City, Digital Helse, Finansiell Teknologi, Havbruk og Havrommet.
X2 Labs er en oppstartsfabrikk, og har ambisjon om å være en sterk og positiv bidragsyter til den nasjonale transformasjonen av Norge og norsk næringsliv. 
Les mer på www.x2labs.io

Kontaktperson:
Linn Skundberg Jensen, linn@x2labs.io

X2 Labs