Digitalisering av Oppdrettsnæringen

  • X2 Innovation Center, Blue Room 27 Siriskjeret Stavanger, Rogaland, 4014 Norway

Sjømat og oppdrettsnæringen er i ferd med å bli en av våre viktigste næringer. Det siste året har digitalisering seilt opp som et betydelig tema. Bransjen har lansert Aqua Cloud, Stingray og ser en rekke fremvoksende, digitale tjenester.

Vi har invitert en rekke ledende aktører innen oppdrettsnæringen til en ettermiddag med digitalisering og innovasjon. Kan din bedrift finne et vekstområde innen digitalisering av oppdrettsnæringen?

Møt: Seafood Innovation cluster (Bergen) + Blue Planet (Stavanger)

Sign Up Here